English Türkçe


Ahmet Veli Menger A.Ş. kurucusu Ahmet Veli Menger 8 Aralık 1891’de Sibirya’nın Petro Pawlowsk şehrinde, Mehmetcan İbrahimoff’un 13 çocuğunun en küçüğü olarak dünyaya gelir. Dini okula devam ederken, orada elde ettiği bilgileri yetersiz bulur ve bir arkadaşı ile birlikte Galatasaray Lisesinde okumak hevesi ile evden kaçar. Odessa’da bulunarak ailesine iade edildiğinde daha fazla okumasını istemeyen babası tarafından ağabeyinin bakkal dükkanına çırak olarak verilir.

18 yaşına geldiğinde bakkal dükkanında bir geleceği olmadığına inanarak, merkezi Almanya’nın Bremen şehrinde olan ve yün ile ham deri ve kürk sektöründe iş yapan “Stucken” firmasının Rusya Organizasyonunda küçük bir görev ile iş hayatına ilk adımını atar. Sürekli kendini geliştirerek 22 yaşında imza yetkisi alarak şirket adına satın alma işlerini yapmak üzere Moğolistan’a gönderilir. Bu sırada Rusya’da ayaklanma genişler ve Ahmet Veli Menger Rusya’ya dönmeyip Çin’e yerleşmeye karar verir.

1925 yılında kendisi gibi Rusya’dan göç etmiş Türk asıllı Satlıgan Ailesi’nin kızı Ayşe ile evlenir ve Kuzey Çin’in Tientsin şehrine yerleşir. 1927’de burada kızları Safiye Menger dünyaya gelir.

Stucken firmasında yün ve kürk eksperi olarak yetişen Ahmet Veli Menger, Çin’de bunun ihracatı üzerine bir firma kurar.

Çin’de kaldığı onbir sene içerisinde toplam 42 tane şube ve iki yerde yün arındırma ve işleme fabrikası kurar. Başlarda İngiltere odaklı çalışırken daha sonrasında Alman “Melchers” firması ile birlikte Almanya’ya ihracata başlar. 1937 yılında Japonların Çin’i işgal etmeleri ile ticaret zorlaşır ve işleri kapatıp Türkiye’ye göç etmeye karar verir. Tienstin şehrini terk ederek Japonya ve Amerika üzerinden Avrupa’ya gelir, geçici olarak Berlin’e yerleşerek Türkiye Cumhuriyeti’ne göç müracaatında bulunur.

1938 yılının sonlarında Ankara’dan olumlu cevap gelir ve Ahmet Veli Menger ailesi ile beraber İstanbul’a yerleşir. Karaköy’de ufak bir yazıhane açar; ancak 1939 yılının sonbahar aylarında II. Dünya Savaşı çıkınca işler tamamen durma noktasına gelir.Savaş sonrası Alman firmaları toparlanıp kendilerine yeni temsilciler aradıklarında “Melchers” firmasının aracısı ile Ahmet Veli Menger başta “Daimler-Benz” ve “Bosch” olmak üzere bir çok Alman şirketinden temsilcilik teklifi alır.

Savaşa katılmayan Türkiye Cumhuriyeti’nin elinde yeterince döviz rezervi bulunmaktadır. Zamanın hükümeti elinde bulundurduğu bu döviz rezervini eli açık bir şekilde kullanmaktadır. Böylelikle ithalat yapan firmalara işlerini büyütme imkanı doğar.

Ahmet Veli Menger bu durumun uzun sürmeyeceğini öngörür ve temsil ettiği Alman firmalarını Türkiye’de yatırımda bulunup, üretime geçmeleri konusunda ikna etmeye çalışır.Ancak o sıralarda Alman firmaları dış ülkelerde yatırım yapmaktan çekinir. Bu nedenden dolayı “Mercedes- Benz” firması ile görüşmeleri 10 yıla yakın bir zaman alır. 1967 yılında büyük bekleyiş sona erer ve “Otomarsan Şirketi” kurulur. Otobüs imalatına başlanır.

1960 yıllarında “Bosch” firması ile Türkiye’de akümülatör, buzdolabı imalatı üzerine yapılan görüşmeler bir sonuç vermediyse de Ahmet Veli Menger’in azim ve gayreti sonucu 1970 yılında “Bosch” firması ile ortak “Robert Bosch Türk” fabrikası kurulur ve enjektör memesi imalatına başlanır.

Ahmet Veli Menger’in en büyük ideallerinden biri, bir ziraat ülkesi olan Türkiye’de, modern çiftçilik ve süt hayvanı yetiştiriciliğinin ülke ekonomisi açısından gerekliliğini ispat amacı ile, modern bir çiftlik kurmaktır. 1955 yılında Silivri yakınlarında Köstemir Çiftliği’ni satın alıp zirai yatırımına başlar ve azimle çalışılan on yılın ardından Orta Doğu’nun en modern çiftliklerinden biri haline getirir. “Gülçin Çiftliği Ziraat ve Ticaret A.Ş.” böylelikle kurulur. Diğer birçok ticari ve sınai atılımlara giren, yeni ve farklı şirketler ile ortaklıklar kuran Ahmet Veli Menger tüm bu işlerini “Ahmet Veli Menger Holding A.Ş.” çatısı altında toplar.İşlerin devamını yakın çalışma arkadaşlarına ve çocuklarına devreder. Şirket devrinin ardından beş senesini Türk kültürünün araştırılmasına ve Türk eserlerinin bir araya toparlanarak bir kütüphane kurulmasına adar. Hayatının son günlerine kadar bu gayretlerine devam eden Ahmet Veli Menger 10 Kasım 1978 yılında vefat eder.
31 Mayıs 1927 tarihinde Çin'in Tientsin şehrinde doğar. Eğitim hayatına önce Tatar dili ve din eğitimi veren bir okulda başlar. Bunu takiben Tientsin'deki Alman ilköğretim okuluna devam eder. 1938 yılında ailesiyle Türkiye'ye yerleşmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri üzerinden Almanya’ya geldiklerinde, bir süre Berlin’deki bir Alman ilkokuluna gider. 1939 yılında Türkiye'ye yerleşir ve İstanbul'daki Alman Lisesi’nde eğitimine devam eder. 

Savaş nedeniyle 1944 yılında Alman Lisesi'nin kapatılması üzerine, lise son sınıfı İstanbul Şişli Terakki Lisesi'nde bitirir. İstanbul Lisesi'nde bitirme ve olgunluk sınavlarına girer. Üniversite eğitimini Istanbul Üniversitesi Alman Filolojisi bölümünde tamamlar.1953 yılında Dr. İzzet İmre ile evlenir. 1955 ve 1958 yılları arasında iki çocuk sahibi olur. 

Safiye İmre Türkçe’nin yanısıra, Tatarca, Rusça, Almanca, İngilizce ve Fransızca olmak üzere toplam altı dil bilmekte ve çeşitli dergilerde yayınlanmış birçok makaleleri ve çevirileri bulunmaktadır. 1999 yılında, Türk ve Tatar dillerinde bastırdığı kitaplar ve Türk Devletleri'nin kültürlerinin yakınlaşması için gösterdiği gayretleri nedeni ile, Tataristan Cumhurbaşkanlığı'ndan "Tataristan Cumhuriyeti'nin Başarılı Kültürel Faaliyetleri" adına Takdir Nişanı almıştır. 

Çok sayıda öğrenciye burs vererek öğrenimlerine anlamlı destek sağlayan Safiye İmre, özellikle Tataristan'dan Türkiye'ye yüksek öğrenim için gelen öğrencilerin maddi-manevi tüm sorunlarıyla ilgilenmeyi asli bir görev olarak benimsemiştir. 

15 Şubat 1995'de kurulan "Ahmet Veli Menger Vakfı"’nın Kurucu Başkanı olan Safiye İmre’nin amaçlarından biri de, Rusya'daki Türk Toplulukları ile Türkiye arasında kültürel köprülerin kurulması ve güçlendirilmesidir. Bu alanda atılan ilk adım, Tataristan'ın önde gelen bilim adamlarından Prof. Dr. Fuat Ganiyev, Dr. Rafael Muhammetdin, Dr. Fenüze Ganiyeva ve Dr. Rifkat Ahmetyanov'a hazırlatılan "Türkçe-Tatarca Sözlük"tür. Ahmet Veli Menger Vakıfı tarafından finanse edilen sözlük 1998'de Kazan'da bastırılır. 

Safiye İmre, geçirdiği rahatsızlık sonucu 2000 yılında 73 yaşında İstanbul'da vefat eder.
6 Nisan 1930 yılında İstanbul, Yeşilköy’de beş çocuklu bir doktor ailesinin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelir. Eğitim hayatına Yeşilköy İlkokulu’nda başlar. 1947 yılında İstanbul Erkek Lisesi’ni başarıyla bitirmesinin ardından, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlar.

1953 yılında Safiye İmre ile evlenir.1955 yılında kızı Ayşe Gülçin İmre dünyaya gelir. 1955 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olur.1958 yılında ikinci çocukları Veli Ergin İmre dünyaya gelir. Meslek hayatına ilk adımını Ordinaryus Profesör Dr. Osman Cevdet Çubukçu’nun yanında fizik tedavi ihtisası yaparak atar.

Yedek subaylık hizmetini tamamlamasının ardından 1960-1963 yılları arasında Alexander von Humbolt bursuyla Münih Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bilimsel çalışmalarda bulunmak amacı ile ailesi ile birlikte Almanya’ya yerleşir. 1963 yılında Doçent olur. 1964 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yapar ve İstanbul Universitesi’ndeki görevinden ayrılarak kayınpederi Ahmet Veli Menger’in yanında iş hayatına başlar.

Mengerler Türk Ticaret Anonim Şirketi, Ahmet Veli Menger Holding Anonim Şirketi, Otomarsan Otobüs ve Motorlu Araçlar Sanayi Anonim Şirketi, Robert Bosch Türk Anonim Şirketi, Dizel Magnet Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Tetsan Trakya Elektrik Sanayi Anonim Şirketi, Ölçüsan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi gibi daha bir çok şirketin kuruluşlarını bizzat yönetir.

1987 yılında Alexander Von Humbolt tarafından kendisine Humbolt Madalyası verilir. 1989 yılında Federal Almanya Devleti 1. Derece Liyakat Nişanı sahibi olur.

1997 yılından itibaren aktif iş hayatından kademeli olarak çekilir. Doç.Dr. İzzet İmre 27 Nisan 2006 tarihinde 76 yaşında İstanbul’da vefat eder.
09.04.1937 İstanbul, Kadıköy' de doğmuştur. Balkan, 1. Dünya ve Kurtuluş savaşlarında askeri tabib olarak görev yapan babası, Albay Ali Sırrı Sile' yi 1940 yılında ve henüz 3 yaşında iken kaybetmiştir. Bir kız, dört erkek kardeşin en küçüğü olan Halit Sile, İstanbul, Atatürk Lisesi' nden 1958 yılında mezun olmuş ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmiştir.

1960 İhtilali döneminde okulunu dondurup, askerliğini İskenderun' da 18 ay öğretmen olarak yapmıştır. Askerlik dönüşü Hukuk Fakültesine kaldığı yerden devam ederek, 1967 Şubat döneminde Hukuk fakültesinden mezun olup, 1968 yılında Baro stajını tamamlamasını müteakip 1968-1982 döneminde Serbest Avukatlık yapmıştır. 1975-1982 döneminde grubumuzun da Hukuk Müşavirliğini yapmış, 22.03.1982 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi, 01.04.1983 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Dr. İzzet İmre' nin vefatı ile de 07.08.2006' da Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir.

Halit Sile, Koç grubu ile müşterek iştiraklerimizden Adapazarı – Arifiye' de kain, Treyler üretimi yapan Fruehauf İstanbul’ un ve Bursa Karsan Otomotiv San.ve Tic A.Ş. nin kuruluşunda grubumuzu temsilen Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş, özellikle Karsan' da İspanyol Mevosa minibüslerinin Türkiye' de üretilmesi konusunda büyük katkılar sağlamıştır.

1984 yılında Otomarsan, Otobüs ve Motorlu Araçlar Tic. Ve San. A.Ş' nin ortaklık yapısının değişmesinde, 1986 yılında da kamyon üretimine geçmesinde görev almıştır. 1990 yılında Otomarsan firma adı, Mercedes – Benz Türk A.Ş. olarak değişmiştir.
Kendisi babacan tavırları,şirket politikamızdaki olumlu yönlendirmeleri ve yarattığı güven ortamı ile grupta çalışan herkesin büyük sevgi ve saygısını kazanmıştır.

Copyright 2022 AVM Holding. Tüm hakları saklıdır