DeğerlerimizAhmet Veli Menger Holding Anonim Şirketi dünyanın neresinde olursa olsun işlerini dürüstlük içinde ve ahlak kurallarına uygun bir şekilde yapacaktır. Sürekli olarak hizmetlerimizin, ürünlerimizin ve çalışmalarımızın kalitesini geliştirecek ve doğruluk, adalet, saygı, sorumluluk, dürüstlük ve sağlıklı iş kararları gibi değerlerle adımızı duyuracağız. İdarecilerimizin, müdürlerimizin, çalışanlarımızın veya bağlı şirketlerimizin bulunacağı hiçbir kanun dışı veya gayri ahlaki davranış şirketlerimizin yararına değildir. Şirket kısa vadeli çıkarlar için ilkelerinden ödün vermeyecektir. Bu şirketin ahlaki başarısı burada çalışan erkek ve kadınların ahlaki değerlerinin toplamıdır. Bu nedenle, hepimizin kişisel dürüstlük anlamında yüksek standartlara bağımlı olması beklenir.

Şirketin idarecileri, müdürleri, çalışanları hiçbir zaman, kişisel menfaatlerinin, şirketin menfaatleriyle çatışmasına veya çatışıyor gibi gözükmesine izin vermemelidir. Şirketin idarecileri, müdürleri, çalışanları kendi şahısları ile ilgili olan iş ve ortaklıklarında veya ticari ilişkilerinde, Ahmet Veli Menger Holding Anonim Şirketi'ni temsil ediyor gibi görünmekten kaçınmaya önem vermelidirler.Şirketin idarecileri, müdürleri, çalışanları şirketin, ilişkide bulunduğu tarafları, şirketin menfaatleri pahasına kendi özel işlerini veya kişisel çıkarlarını geliştirmek için kullanmaktan kaçınacaktır.

İş faaliyetlerini cazip hale getirmek veya etkilemek için hiçbir kişiye veya kuruluşa rüşvet, komisyon veya benzer ödemelerde veya ücretlendirmelerde bulunulmayacaktır. Şirketin idarecileri, müdürleri, çalışanları, iş faaliyetlerini cazip hale getirici veya etkileyici hediye, bağış, ücret, mükafat ya da aşırı eğlence v.b. şeylerden kaçınacaklardır.

Şirket idarecileri, müdürleri, çalışanları, sık sık patentli, gizli yada ticari anlamda hassaslık taşıyan bilgilerin sıkı bir şekilde korunması için uygun önlemlerin alınmasını sağlamalıdırlar. Bu bilgi- ister şirket, isterse müşterilerden yada bağlı şirketlerin adına olsun-stratejik iş planlarını, çalışma sonuçlarını, pazarlama stratejilerini, müşteri listelerini, kişisel kayıtları, ileriye dönük satın almalar veya elden çıkarmaları, yeni yatırımları ve üretim maliyetlerini, işlemleri ve yöntemleri içerebilir. Ahmet Veli Menger Holding Anonim Şirketi ve bağlı şirketler; bireyler veya kurumlar hakkındaki patentli, gizli ya da ticari anlamda hassaslık taşıyan bilgileri, hasaslık ve gizlilik içinde ele almalı ve sadece bilinmesi gereken bir durum söz konusu olduğu zaman yayımlamalıdırlar.

Dahili bilgilerle çalışırken aşağıdaki ilkelere uyulmalıdır:

Maddi biligiler şirket tarafından halka açıklanana kadar bir çalışan bu bilginin kullanımına görevleri gereği ihtiyaç duyan şirket dahilindeki kişiler haricinde kimseye açıklamada bulunmamalıdır.

Çalışanlar, şirketle ilgili maddi bilgiler halka açıklanana ve halkın bu bilgileri anlayabileceği zamana kadar şirketin menkul değerlerinin satın alınması veya satılması gibi faaliyetlerde bulunmamalıdırlar.

Çalışanlar, çalışanın değerinin şirketçe gerçekleştirilecek bir hareketle etkilenmeye eğilimli olduğunun farkında olduğu ve halka açıklanmamış başka bir şirketin menkul değerlerini satın almayacak veya satmayacaklardır.

İdareciler, müdürler ve çalışanlar hukuka aykırı yollarla rekabetçi istihbarat toplamaktan ve bu şekilde elde edinilen bilgilere göre hareket etmekten kaçınacaklardır.Şirketi idarecileri, müdürleri ve çalışanları rakiplerinin becerileri veya hizmetleri hakkında abartılı veya küçümseyici kıyaslamalarda bulunmamaya çalışacaklardır.

İdareciler, müdürler ve çalışanlar kişisel yaşamlarında da dengeli olacak ve kişisel yaşamlarının şirket veya müşterilere olan hizmet veya ürün kalitesinin sunumunda yeteneklerini engellenmesine izin vermeyeceklerdir.

İdareciler, müdürler ve çalışanlar ahlaki, dürüst olmayan, sahtekarca ve gayrimeşru davranışları veya şirketin politikalarını, kurallarını ihlal eden davranışları doğrudan yönetime açıklamayı kabul edeceklerdir.

Bu ahlak kurallarının ihlali, disipline sevk olunma, hatta olası işten çıkarılmayla da sonuçlanabilir. Disiplin cezasının derecesi, kısmi olarak ahlaki ihlallerde gönüllü olarak ifşaatta bulunulmasına ve ihlalde bulunan kişinin müteakip araştırmalarda işbirliğinde bulunmasıyla ilişkilidir.

Unutmayın ki iyi ahlak, iyi iş demektir!


Copyright 2024 AVM Holding. Tüm hakları saklıdır