Çevresel Sorumluluk


Ahmet Veli Menger Holding ve Grup Şirketleri olarak, iş yerlerinin, iyi çevresel uygulamalarda bulunmak ve bunları sürdürülebilir bir şekilde ifa etmekten sorumlu olduklarına inanmaktayız.

Bu yüzden, iş stratejimiz ve çalışma yöntemlerimizin bütünsel ve temel bir bölümü olarak, çevreye olan etkimizi azaltmaya ve sürekli olarak çevresel performansımızı geliştirmeye kendimizi adamış bulunmaktayız.

Müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve tüm iş ortaklarımızı da aynısını yapmaya teşvik etmek önceliklerimiz arasındadır. Bu sadece herkes için sağlıklı bir ticari yaklaşım olmaktan öte aynı zamanda gelecek nesillere itinalı davranma görevimizi teslim etme meselesidir.

Ahmet Veli Menger Holding ve grup şirketleri olarak çevre koruma ve ekonomik gelişme arasında köprü vazifesini gören “Sürdürülebilir gelişme” yaklaşımını benimsemekteyiz. Bu yaklaşım felsefesine dayanarak çevre politikamız;

Çevreye dair mevzuat ve yasaların gerekliliklerini tamamıyla desteklemek, ve onlara uygun veya fevkinde hareket etmek,

Atıklarımızı en aza indirmek ve münkün olduğunca bunları yeniden kullanmak veya dönüştürmek,

Güç kaynaklarının korunması için binalarımızda, araçlarımızda ve işlerimizde su ve enerji kullanımını en aza indirmek ve özellikle yenilenemeyenler olmak üzere doğal kaynak tüketimimizi minimize etmek,

Şirket araçlarının kullanımını ve bakımını, makul anlamda uygulanabilir oldukları ölçüde, çevresel konulara saygılı olarak gerçekleştirmek ve taşımacılıkta ve araçların paylaşımında uygun bir şekilde alternatif yollar kullanımını teşvik etmek,

Binalarımızdaki hava, su, gürültü ve ışık kirliliği konularında sürekli gelişim prensiplerini uygulamak; çevreye ve yöre insanlarının faaliyetlerimizden etkilenimlerini azaltmak,

Mümkün olduğunca çevreye en az zararı dokunan ürün ve hizmetleri satın almak,

İleriye yönelik olarak ortaya koyma eğiliminde olduğumuz yeni işlem ve ürünlerin çevresel etkilerini değerlendirmek,

Tüm çalışanlarımızın çevreye yönelik politikamızı anlamasını ve gerektirdiği yüksek standartları onaylamalarını sağlamak,

Çevreye yönelik politikamızın ihlallerine dair tüm şikayetleri hızlı bir şekilde ve tüm ilgilileri tatmin edecek şekilde cevaplamak,

Çevreye yönelik politikamızı elemanlarımıza iş ortaklarımıza ve müşterilerimize danışarak yıllık olarak güncellemektir.


Copyright 2024 AVM Holding. Tüm hakları saklıdır