Ziraat SektörüGülçin Çiftliği Ziraat ve Ticaret A.Ş. Tarım sektörü; sanayi sektörüne hammadde sağlaması, Türkiye’ye kazandırdığı ihracat gelirleri ve nüfusunun yaklaşık olarak 3/1’inin geçim kaynağı olması nedeniyle ülke için önemli bir sektör olma özelliğine sahiptir. Milli gelirin %15’ini ve istihdamın %45’ini oluşturan tarım sektörünün, Cumhuriyetin ilk yıllarında Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı %40 seviyesindeyken, günümüzde %12 seviyesine gerilemiştir. 

Yaşanan bu ciddi düşüşe rağmen tarım sektörünün Türkiye ekonomisindeki payı diğer gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında halen yüksek düzeylerde olduğu belirlenmiştir. Türkiye’nin coğrafi konumu göz önünde bulundurulduğunda ülkenin yaklaşık 3/1’inin (25 milyon hektar) tarıma elverişli topraklarla kaplı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sahip olduğu toprak ve su kaynaklarının yanısıra iklim koşulları ve ekolojisi ile tarımsal potansiyeli yüksek bir ülke olma özelliğine sahiptir. 

1965 yılında Ahmet Veli Menger en büyük ideallerinden biri gerçekleştirir ve bir ziraat ülkesi olan Türkiye’de, modern çiftçilik ve süt hayvanı yetiştiriciliğinin ülke ekonomisi açısından önemini bir kez daha vurgulayarak, modern bir çiftlik kurma yolundaki ilk adımı atar. 

İstanbul’a 70 km mesafede; Silivri yakınlarında 7500 dönümlük bir arazi olarak satın alınan eski adı ile Köstemir Çiftliği;arazinin içerisinden geçen E-6 karayolu dolayısı ile bugün 5.500 dönümlük Gülçin Çiftliği Ziraat ve Ticaret A.Ş. olarak hizmet vermektedir. Kaliteli ve en yüksek verimde ürün elde etme vizyonunu benimseyen profesyonel kadrosu ile Gülçin Çiftliği Ziraat ve Ticaret A.Ş. yoluna emin adımlar ile devam etmektedir. 

En son teknoloji kullanılarak çevre bilinci ile üretim yapılmaktadır. 2008-2009 sezonunda toplam 3000 dönüm ayçiçeği, 1040 dönüm buğday, 300 dönüm arpa ve 100 dönüm hayvan yemi ekimi gerçekleştirilmiştir. İleriye dönük organik - sürdürülebilir tarım ve modern çiftçilik üzerine kapsamlı planları olan Gülçin Çiftliği Ziraat ve Ticaret A.Ş. Türk tarım sektöründe lider bir konumda olmayı amaçlamaktadır. 

Address: Yolçatı Köyü Silivri 34570 İstanbul 
Phone: (0212)749 72 45  (0533)343 32 37 
General Manager: Ziya Oğuz Akbulut 


Copyright 2024 AVM Holding. Tüm hakları saklıdır