İK Politikamız


Bünyemizde çalışan tüm elemanlarımızın şirket başarısı açısından öneminin bilincindeyiz. Nitelikli, çağdaş, kendini sürekli yenileyerek geliştiren, iletişimde kuvvetli ve liderlik vasıflarına sahip elemanlara iş imkanı sunarak; en iyi çalışma ve üretme olanaklarını sağlamaktayız. AVM grubu olarak hedefimiz; standartları en üst düzeyde tutmak ve verimlilik sınırlarını yükseltmektir. 

İş Başvuruları 

AVM grubu içerisinde açık olan pozisyonlardaki eleman ihtiyacını karşılamak amacı ile verilen ilanlara başvuran kişiler, genel kriterlere göre değerlendirilerek yeterli bulunan adaylar görüşmeye çağrılıp belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir. 

Pozisyonun gerektirdiği koşulların dışında adaylarda aranan genel özellikler

  1. Üniversite mezunu olmak
  2. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak
  3. Dinamik, ekip çalışmasına yatkın ve iletişim yetenekleri gelişmiş olmak
  4. Hedef odaklı çalışmaktan hoşlanan, araştırmacı, sorgulayıcı ve çözüm üretici olmak
  5. En az bir yabancı dil bilmek (Tercihen Almanca)

Staj Başvuruları 

AVM grup şirketlerine üniversitelerin ön lisans, lisans ve yüksek lisans bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler staj için başvurabilirler. Uygulanan staj programlarında öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm konusunda edindikleri teorik bilgilerin uygulamalı olarak gösterilmesi amaçlanmakta ve iş yaşamının temel kuralları benimsetilmeye çalışılmaktadır. 

Stajyer alımı her yıl ihtiyaca göre belirlenmekte ve gerekli koşulları yerine getiren stajyer adaylarının başvuruları kabul edilmektedir. Staj dönemi boyunca ilgili bölümlerde staj yapan adaylar uygulamalı olarak gerekli mesleki tecrübeyi ve eğitimi alarak geleceğe hazırlanmaktadır. 

AVM grubu olarak stajyer politikamız staj süresince gerekli performansı ve başarıyı göstermiş olan stajyerleri grup içerisinde ihtiyaç olan bölümlerde değerlendirerek gerekli eğitimlerden geçirilmesini sağlamak ve geleceğe potansiyel eleman olarak hazırlamaktır. 

Staj başvuruları Haziran ve Temmuz aylarında kabul edilen stajyerler Ağustos ayında değerlendirilerek gerekli niteliklere sahip oldukları taktirde başvuruları tamamlanacaktır. Mesleki Eğitim Stajı (Ticaret ve Meslek Liseleri) 

19.6.1986 yılında yayınlanan resmi gazetedeki 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu gereği grup şirketlerimizde açılan kontenjanlar doğrultusunda Ticaret ve Meslek Lisesi öğrencilerine şirketlerimizde staj yapabilme olanağı sunulmaktadır. 

Copyright 2024 AVM Holding. Tüm hakları saklıdır